Văn bản quy phạm pháp luật » Cơ quan ban hành » Liên bộ
Hành chính (78) Chính sách (75) Lao động - Tiền lương (72)
Thuế - Lệ phí (58) Tài chính (57) Tài chính - Ngân hàng (52)
Y tế - Sức khỏe (46) Cơ cấu tổ chức (43) Tư pháp (30)
Giáo dục - Đào tạo (29) Xuất - Nhập khẩu (21) Thủ tục hành chính (20)
Giao thông (20) Văn hóa - Thông tin (18) Đất đai - Nhà ở (18)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH 21/12/2018 Về phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi
15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC 27/11/2018 Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23 tháng 01 năm 2014 giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ
04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP 19/10/2018 Quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự
03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP 18/10/2018 Quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra
02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT 05/09/2018 Quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo
10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC 29/06/2018 Quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC 09/02/2018 Quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện
01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP 13/12/2017 Quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải quyết vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế
11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC 01/08/2016 Quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự
22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT 30/06/2016 Quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu
20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH 30/06/2016 Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ
18/2016/TTLT-BGTVT-BTC 30/06/2016 Hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách trung ương
16/2016/TTLT-BYT-BQP 30/06/2016 Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự
13/2016/TTLT-BTNMT-BNV 30/06/2016 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, nội dung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường
110/2016/TTLT-BTC-BKHCN 30/06/2016 Hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu
105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH 30/06/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV 30/06/2016 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật
06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV 30/06/2016 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở
04/2016/TTLT-BCA-BNG 30/06/2016 Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam
02/2016/TTLT-BNG-BTP 30/06/2016 Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài
11/2016/TTLT-BXD-BNV 29/06/2016 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành Xây dựng
102/2016/TTLT-BTC-BGTVT 29/06/2016 Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp đường thủy nội địa
93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT 27/06/2016 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020
92/2016/TTLT-BTC-NHNN 27/06/2016 Hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
12/2016/TTLT-BTNMT-BTC 24/06/2016 Quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm
03/2016/TTLT-BCA-BQP 24/06/2016 Hướng dẫn việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài và kiểm tra, kiểm soát, giám sát phương tiện vận tải hàng hóa nước ngoài vào, ra khu kinh tế cửa khẩu và cảng biển thuộc khu kinh tế
89/2016/TTLT-BTC-BCT 23/06/2016 Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
09/2016/TTLT-BTP-BTNMT 23/06/2016 Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
08/2016/TTLT-BTP-BNV 23/06/2016 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý
88/2016/TTLT/BTC-BTNMT 22/06/2016 Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất
87/2016/TTLT-BTC-BTNMT 22/06/2016 Hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất
20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP 22/06/2016 Hướng dẫn thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội
19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV 22/06/2016 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập
15/2016/TTLT-BTTTT-BXD 22/06/2016 Hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT 21/06/2016 Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
85/2016/TTLT-BTC-BCA 20/06/2016 Quy định về phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính
85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC 20/06/2016 Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu
02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT 20/06/2016 Hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, chống khủng bố
12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC 16/06/2016 Hướng dẫn thực hiện chinh sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp
09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC 15/06/2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
80/2016/TTLT-BTC-BTTTT 13/06/2016 Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN 08/06/2016 Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
77/2016/TTLT-BTC-BKHCN 03/06/2016 Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC 31/05/2016 Hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự
05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC 19/05/2016 Quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự
05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT 16/05/2016 Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC 12/05/2016 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
10/2016/TTLT-BGTVT-BTC 10/05/2016 Hướng dẫn công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế để thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư
09/2016/TTLT-BGTVT-BTC 10/05/2016 Hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương
70/2016/TTLT-BTC-TTCP 06/05/2016 Quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng
1 - 50 | 952Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.