Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3315) Hành chính (2593) Chính sách (2070)
Thuế - Lệ phí (2048) Doanh nghiệp (1793) Đất đai - Nhà ở (1780)
Tài chính - Ngân hàng (1579) Giáo dục - Đào tạo (1265) Lao động - Tiền lương (976)
Xây dựng (880) Y tế - Sức khỏe (795) Xuất - Nhập khẩu (779)
Đầu tư (745) Nông nghiệp (738) Giao thông (736)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
07/2016/QĐ-UBND 02/02/2016 Về việc sửa đổi điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều 6 Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh
03/2016/QĐ-UBND 02/02/2016 Về việc bổ sung Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND, ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh về mức thu và quản lý Phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Hà Giang
19/2016/TT-BTC 01/02/2016 Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
11/2016/QĐ-UBND 01/02/2016 Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
10/2016/NĐ-CP 01/02/2016 Quy định về cơ quan thuộc Chính phủ
08/2016/TT-BQP 01/02/2016 Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
06/2016/QĐ-UBND 01/02/2016 Ban hành Quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong lĩnh vực đất đai
05/2016/QĐ-UBND 01/02/2016 Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn năm 2015 đến năm 2025
03/2016/QĐ-UBND 01/02/2016 Ban hành Quy chế cung cấp thông tin của thành phố Hà Nội cho báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
03/2016/TT-BTTTT 01/02/2016 Quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ Thông tin và Truyền thông
03/2016/QĐ-UBND 01/02/2016 Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 09/7/2014
02/2016/TT-BTP 01/02/2016 Quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự
02/2016/TT-BTTTT 01/02/2016 Quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện
02/2016/TT-BNV 01/02/2016 Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
01/2016/TT-BGTVT 01/02/2016 Quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
01/2016/TT-BTP 01/02/2016 Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự
01/2016/QĐ-UBND 01/02/2016 Về việc quy định mức trần thu lao công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
01/2016/TT-BXD 01/02/2016 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật
10/2016/QĐ-UBND 29/01/2016 Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
02/2016/QĐ-UBND 29/01/2016 Về việc ban hành quy định quản lý thoát nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
01/2016/QĐ-UBND 29/01/2016 Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
09/2016/QĐ-UBND 28/01/2016 Ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
09/2016/NĐ-CP 28/01/2016 Quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
02/2016/QĐ-TTg 28/01/2016 Quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm
73/2016/QĐ-UBND 27/01/2016 Về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 220/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và tra cứu, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
02/2016/QĐ-UBND 27/01/2016 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bình Dương
07/2016/TT-BQP 26/01/2016 Quy định phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm; bổ nhiệm chức vụ, giáng chức, cách chức; chức vụ tương đương và cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam
08/2016/NĐ-CP 25/01/2016 Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
07/2016/NĐ-CP 25/01/2016 Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
06/2016/QĐ-UBND 25/01/2016 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước
05/2016/QĐ-UBND 25/01/2016 Bãi bỏ một phần điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 14/9/2012 của UBND tỉnh về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước
01/2016/TT-BTTTT 25/01/2016 Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2013/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông
03/2016/QĐ-UBND 22/01/2016 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
18/2016/TT-BTC 21/01/2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
08/2016/QĐ-UBND 21/01/2016 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
07/2016/QĐ-UBND 21/01/2016 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
06/2016/QĐ-UBND 21/01/2016 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ
05/2016/QĐ-UBND 21/01/2016 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
04/2016/QĐ-UBND 21/01/2016 Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
14/2016/TT-BTC 20/01/2016 Hướng dẫn cơ chế tài chính khi các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế
04/2016/QĐ-UBND 20/01/2016 Về việc thành lập Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ
03/2016/QĐ-UBND 20/01/2016 Về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
10/2016/TT-BTC 19/01/2016 Hướng dẫn thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh
04/2016/QĐ-UBND 19/01/2016 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
01/2016/QĐ-TTg 19/01/2016 Về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai
09/2016/TT-BTC 18/01/2016 Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
08/2016/TT-BTC 18/01/2016 Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
06/2016/NĐ-CP 18/01/2016 Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
03/2016/QĐ-UBND 18/01/2016 Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
02/2016/QĐ-UBND 18/01/2016 Ban hành Quy định đấu nối vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Hòa Bình
« Đầu‹ Trước3751 - 3800 | 40467Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.