Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3298) Hành chính (2527) Chính sách (2067)
Thuế - Lệ phí (2043) Doanh nghiệp (1791) Đất đai - Nhà ở (1753)
Tài chính - Ngân hàng (1576) Giáo dục - Đào tạo (1263) Lao động - Tiền lương (972)
Xây dựng (876) Y tế - Sức khỏe (794) Xuất - Nhập khẩu (775)
Đầu tư (745) Nông nghiệp (731) Giao thông (730)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
18/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh
16/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
15/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp
14/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
13/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
12/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
06/2019/QĐ-TTg 01/02/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện
629/2019/NQ-UBTVQH14 30/01/2019 Hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân
11/2019/NĐ-CP 30/01/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10/2019/NĐ-CP 30/01/2019 Về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước
09/2019/NĐ-CP 24/01/2019 Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
08/2019/NĐ-CP 23/01/2019 Quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
07/2019/NĐ-CP 23/01/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay
06/2019/NĐ-CP 22/01/2019 Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
05/2019/NĐ-CP 22/01/2019 Về kiểm toán nội bộ
04/2019/QĐ-TTg 22/01/2019 Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm
03/2019/QĐ-TTg 15/01/2019 Ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
04/2019/NĐ-CP 11/01/2019 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
01/2019/TT-BCT 09/01/2019 Quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu
02/2019/QĐ-TTg 08/01/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam
02/2019/TT-BKHĐT 08/01/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
02/2019/TT-BQP 07/01/2019 Quy định về hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng
01/2019/QĐ-TTg 05/01/2019 Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030
03/2019/NĐ-CP 04/01/2019 Về hoạt động viễn thám
01/2019/TT-BKHĐT 04/01/2019 Quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê
02/2019/NĐ-CP 02/01/2019 Về phòng thủ dân sự
01/2019/NĐ-CP 01/01/2019 Về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
49/2018/TT-NHNN 31/12/2018 Quy định về tiền gửi có kỳ hạn
48/2018/TT-NHNN 31/12/2018 Quy định về tiền gửi tiết kiệm
169/2018/NĐ-CP 31/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
61/2018/TT-BGTVT 28/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế công tác lưu trữ của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 74/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
57/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Ban hành bộ "Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản" khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
50/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau
48/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 3 Điều 7 của Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, khuyến khích đạo tạo cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
47/2018/TT-NHNN 28/12/2018 Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã HS thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực vàng
46/2018/TT-NHNN 28/12/2018 Quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác
45/2018/TT-BYT 28/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 4 năm 2016 quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số
44/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu
43/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018 Quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
41/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018 Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
35/2018/TT-BTNMT 28/12/2018 Quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại
30/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Ban hành Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (cống cáp, hào và tuy nen kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội
24/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Ban hành quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
23/2018/TT-BTTTT 28/12/2018 Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020
22/2018/TT-BTTTT 28/12/2018 Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm
168/2018/NĐ-CP 28/12/2018 Về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương
09/2018/TT-BKHĐT 28/12/2018 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
56/2018/QĐ-UBND 27/12/2018 Thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
43/2018/QĐ-UBND 27/12/2018 Về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Phú Thọ
40/2018/TT-BNNPTNT 27/12/2018 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ
1 - 50 | 40233Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.